یافتن محصولها و سرویس ها


پلن 1 شارژ 30 لیر
540,000 ریال به صورت یک بار

پلن 2 شارژ 60 لیر
شما می توانید بی نهایت کلید واژه تعریف کنید اما بهتر است حداکثر 3 کلید واژه برای این پلن معرفی شود.
1,080,000 ریال به صورت یک بار

پلن 3 شارژ 100 لیر
1,800,000 ریال به صورت یک بار

پلن 4 شارژ 200 لیر
3,600,000 ریال به صورت یک بار

پلن 5 شارژ 500 لیر
8,800,000 ریال به صورت یک بار

پلن 6 شارژ 1000 لیر
17,000,000 ریال به صورت یک بار

پلن 7 شارژ 2000 لیر
این مبلغ شامل هزینه مدیریت کامل تبلیغ بوده و مسئولیت تمامی فاکتورهای کیفی و مالی بعهده ما می باشد.
34,000,000 ریال به صورت یک بار

افزودن متن تبلیغاتی گوگل ادوردز
متن تبلیغاتی باعث جذب بیشتر کاربر شده و رتبه با هزینه ثابت افزایش خواهد یافت. سعی شود بیش از 5 متن تبلیغاتی در نظر گرفته شود.
شروع از
120,000 ریال به صورت یک بار

شارژ اکانت به واحد (لیر-دلار)
لطفاً مقدار لیر-دلار مورد نیاز را وارد نمایید. توجه داشته باشید که محاسبه لیر-دلار به ریال با افزودن هزینه مدیریت کامل اکانت می باشد.
18,000 ریال به صورت یک بار