کارت خرید

یافتن محصولها و سرویس ها


خرید بک لینک صفحه اصلی سایت خارجی DA=1-10
درج لینک در صفحه اصلی سایت های خارجی با دامین اتوریتی 1 تا 10
200,000 ریال ماهانه

خرید بک لینک صفحه اصلی سایت خارجی DA=11-20
درج لینک در صفحه اصلی سایت های خارجی با دامین اتوریتی 11 تا 20
300,000 ریال ماهانه

خرید بک لینک صفحه اصلی سایت خارجی DA=21-30
درج لینک در صفحه اصلی سایت های خارجی با دامین اتوریتی 21 تا 30
500,000 ریال ماهانه

خرید بک لینک صفحه اصلی سایت خارجی DA=31-40
درج لینک در صفحه اصلی سایت های خارجی با دامین اتوریتی 31 تا 40
700,000 ریال ماهانه

خرید بک لینک صفحه اصلی سایت خارجی DA=41-50
درج لینک در صفحه اصلی سایت های خارجی با دامین اتوریتی 31 تا 40
1,000,000 ریال ماهانه

خرید بک لینک صفحه اصلی سایت خارجی DA=51-60
درج لینک در صفحه اصلی سایت های خارجی با دامین اتوریتی 51 تا 60
2,000,000 ریال ماهانه

خرید بک لینک صفحه اصلی سایت خارجی DA=61-70
درج لینک در صفحه اصلی سایت های خارجی با دامین اتوریتی 61 تا 70
3,000,000 ریال ماهانه

پکیج سئو برای 1 کلمه کلیدی دارای رقابت متوسط
پکیج میکس توسط کارشناس سئو خارجی برای افزایش رتبه یک کلمه کلیدی به صفحه اول گوگل برای کلمات دارای رقابت متوسط شامل 3 لایه لایه اول شامل 3 پکیج ترکیبی از وب سایت های WEB و سایت های اتوریتی بالای30 و بالای50 و یک لایه ترکیبی از Article به صورت رپورتاژ
لایه دوم شامل 3000 بک لینک به 3 پکیج اول و لایه سوم شامل 10000 بک لینک پروفایل انجمن و بک لینک شبکه اجتماعی به لایه اول و دوم
8,000,000 ریال به صورت یک بار

پکیج سئو برای 1 کلمه کلیدی دارای رقابت زیاد
پکیج میکس توسط کارشناس سئو خارجی برای افزایش رتبه یک کلمه کلیدی به صفحه اول گوگل برای کلمات دارای رقابت زیاد شامل 3 لایه لایه اول شامل 5 پکیج ترکیبی از وب سایت های WEB و سایت های اتوریتی بالای30 و بالای50 و یک لایه ترکیبی از Article به صورت رپورتاژ
لایه دوم شامل 4000 بک لینک به 5 پکیج لایه اول و لایه سوم شامل 30000 بک لینک پروفایل انجمن و بک لینک شبکه اجتماعی به لایه اول و دوم
15,000,000 ریال به صورت یک بار

پکیج سئو برای 1 کلمه کلیدی دارای رقابت خیلی زیاد
پکیج میکس توسط کارشناس سئو خارجی برای افزایش رتبه یک کلمه کلیدی به صفحه اول گوگل برای کلمات دارای رقابت خیلی زیاد شامل 3 لایه لایه اول شامل 7 پکیج ترکیبی از وب سایت های WEB و سایت های اتوریتی بالای30 و بالای50 و بالای70 و یک لایه ترکیبی از Article به صورت رپورتاژ و
لایه دوم شامل 10000 بک لینک به 7 پکیج لایه اول و لایه سوم شامل 60000 بک لینک پروفایل انجمن و بک لینک شبکه اجتماعی به لایه اول و دوم
30,000,000 ریال به صورت یک بار

خرید 100 بک لینک DA=+30 با الکسای عالی
درج لینک در 100 سایت با دامین اتوریتی بالای 30 و الکسای بسیار عالی- پکیج K-Pro
تعداد کلمات کلیدی: 2
تعداد لینک: 1
2,000,000 ریال به صورت یک بار

خرید 100 بک لینک DA=+50 با الکسای عالی
درج لینک در 100 سایت با دامین اتوریتی بالای 50 و الکسای بسیار عالی- پکیج K-Pro
تعداد کلمات کلیدی: 2
تعداد لینک: 1
3,500,000 ریال به صورت یک بار

خرید 100 بک لینک DA=+70 با الکسای عالی
درج لینک در 100 سایت با دامین اتوریتی بالای 70 و الکسای بسیار عالی- پکیج K-Pro
تعداد کلمات کلیدی: 2
تعداد لینک: 1
5,000,000 ریال به صورت یک بار

خرید 1000 بک لینک در سایت های Wiki فالو و نوفالو مطابق الگوریتم گوگل
پکیج قدرتمند 1000 بک لینک در سایت های Wiki با الکسای بسیار عالی فالو و نوفالو میکس مطابق الگوریتم گوگل
نمونه سایت
تعداد سایت: 1
تعداد کلیدواژه: 2
4,000,000 ریال به صورت یک بار

خرید 5000 بک لینک فالو مستقیم در سایت های خارجی
درج 5000 لینک فالو در سایت های مختلف خارجی به صورت مستقیم و دائمی. کلیه لینک ها مطابق الگوریتم گوگل
3,500,000 ریال به صورت یک بار

خرید 100 بک لینک WEB2.0 با الکسای بسیار عالی
درج لینک در 100 سایت WEB2.0 مشابه سایت نمونه با کیفیت و اثرگذاری بسیار عالی به صورت رپورتاژ
تعداد لینک:1
تعداد کلمات کلیدی:2
نمونه سایت
شروع از
4,000,000 ریال به صورت یک بار

خرید 3000 بک لینک Comment با الکسای بسیار عالی
درج لینک در 3000 سایت Comment مشابه سایت نمونه با کیفیت و اثرگذاری بسیار عالی به صورت نظرات کاربران
تعداد لینک:1
تعداد کلمات کلیدی:2
نمونه سایت
1,000,000 ریال به صورت یک بار

درج 5000 لینک در انجمن های خارجی به صورت پروفایل
درج لینک سایت شما در صفحه پروفایل انجمن های خارجی به تعداد 5000 بک لینک قوی و موثر
تعداد سایت: 1
تعداد کلیدواژه: 2
2,500,000 ریال به صورت یک بار

خرید بک لینک در 10 سایت ایرانی
پکیج G:
تعداد کلمات کلیدی: 2
تعداد لینک: 1
شامل 10 بک لینک فالو سایت های ایرانی (مطالب فارسی و الکسای ایران)
1,500,000 ریال ماهانه
4,000,000 ریال سه ماهه
7,500,000 ریال شش ماهه
13,000,000 ریال سالانه

خرید بک لینک در 30 سایت ایرانی
پکیج I:
تعداد کلمات کلیدی: 2
تعداد لینک: 1
شامل 30 بک لینک فالو سایت های ایرانی (مطالب فارسی و الکسای ایران)
2,000,000 ریال ماهانه
5,000,000 ریال سه ماهه
9,000,000 ریال شش ماهه
16,000,000 ریال سالانه

خرید رپورتاژ در 10 سایت
پکیجG:
تعداد کلمات کلیدی: 2
تعداد لینک: 1
شامل 10 بک لینک فالو سایت های ایرانی (مطالب فارسی و الکسای ایران)
7,000,000 ریال سالانه

خرید رپورتاژ در 30 سایت
پکیج I:
تعداد کلمات کلیدی: 2
تعداد لینک: 1
شامل 30 بک لینک فالو سایت های ایرانی (مطالب فارسی و الکسای ایران)
8,000,000 ریال سالانه

بک لینک پکیج A1
پکیج A1:
شامل 250 بک لینک به صورت کامنت و آرتیکل سابمیشن فالو در سایت های خارجی دارای DA و PA بالا
تعداد کلمات کلیدی قابل قبول: 1
تعداد لینک: 1
بدون جریمه، اسپم و پنالتی
800,000 ریال به صورت یک بار

بک لینک پکیج A2
پکیج A2:
شامل 500 بک لینک به صورت کامنت و آرتیکل سابمیشن فالو در سایت های خارجی دارای DA و PA بالا
تعداد کلمات کلیدی قابل قبول: 3
تعداد لینک: 1
بدون جریمه، اسپم و پنالتی
1,500,000 ریال به صورت یک بار

بک لینک پکیج B
پکیج B:
شامل 1000 بک لینک به صورت کامنت و آرتیکل سابمیشن فالو در سایت های خارجی دارای DA و PA بالا
تعداد کلمات کلیدی قابل قبول: 3
تعداد لینک: 1
بدون جریمه، اسپم و پنالتی
2,700,000 ریال به صورت یک بار

بک لینک پکیج C
پکیج C:
شامل 2000 بک لینک به صورت کامنت و آرتیکل سابمیشن فالو در سایت های خارجی دارای DA و PA بالا
تعداد کلمات کلیدی قابل قبول: 4
تعداد لینک: 1
بدون جریمه، اسپم و پنالتی
5,000,000 ریال به صورت یک بار

بک لینک پکیج D
پکیج D:
شامل 4000 بک لینک به صورت کامنت و آرتیکل سابمیشن فالو در سایت های خارجی دارای DA و PA بالا و 100 سوشیال و پروفیال wiki
تعداد کلمات کلیدی قابل قبول: 5
تعداد لینک: 1
بدون جریمه، اسپم و پنالتی
9,000,000 ریال به صورت یک بار

بک لینک پکیج E
پکیج E:
شامل 8000 بک لینک به صورت کامنت و آرتیکل سابمیشن فالو در سایت های خارجی دارای DA و PA بالا
تعداد کلمات کلیدی قابل قبول: 10
تعداد لینک: 2
بدون جریمه، اسپم و پنالتی
18,000,000 ریال به صورت یک بار

بک لینک پکیج F
پکیج F:
شامل 16000 بک لینک به صورت کامنت و آرتیکل سابمیشن فالو در سایت های خارجی دارای DA و PA بالا
تعداد کلمات کلیدی قابل قبول: 10
تعداد لینک: 2
بدون جریمه، اسپم و پنالتی
28,000,000 ریال به صورت یک بار

بک لینک پکیج G
پکیج G:
شامل 32000 بک لینک به صورت کامنت و آرتیکل سابمیشن فالو در سایت های خارجی دارای DA و PA بالا
تعداد کلمات کلیدی قابل قبول: 20
تعداد لینک: 4
بدون جریمه، اسپم و پنالتی
48,000,000 ریال به صورت یک بار