مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
خرید 100 بک لینک DA=+70 با الکسای عالی - درج لینک در 100 سایت با دامین اتوریتی بالای 70 و الکسای بسیار عالی- پکیج K-Pro

5,000,000 ریال به صورت یک بار
خرید 200 پست در انجمن های خارجی - درج 200 بک لینک فالو در 200 پست داخل حداقل 20 انجمن خارجی با بازدید بسیار بالا- پکیج K

12,000,000 ریال به صورت یک بار
خرید بک لینک در 10 سایت ایرانی - پکیج G:
تعداد کلمات کلیدی: 2
تعداد لینک: 1
شامل 10 بک لینک فالو سایت های ایرانی (مطالب فارسی و الکسای ایران)

خرید بک لینک در 30 سایت ایرانی - پکیج I:
تعداد کلمات کلیدی: 2
تعداد لینک: 1
شامل 30 بک لینک فالو سایت های ایرانی (مطالب فارسی و الکسای ایران)

خرید رپورتاژ در 10 سایت - پکیجG:
تعداد کلمات کلیدی: 2
تعداد لینک: 1
شامل 10 بک لینک فالو سایت های ایرانی (مطالب فارسی و الکسای ایران)

خرید رپورتاژ در 30 سایت - پکیج I:
تعداد کلمات کلیدی: 2
تعداد لینک: 1
شامل 30 بک لینک فالو سایت های ایرانی (مطالب فارسی و الکسای ایران)

بک لینک پکیج A1 - پکیج A1:
شامل 250 بک لینک به صورت کامنت و آرتیکل سابمیشن فالو در سایت های خارجی دارای DA و PA بالا
تعداد کلمات کلیدی قابل قبول: 1
تعداد لینک: 1
بدون جریمه، اسپم و پنالتی

800,000 ریال به صورت یک بار
بک لینک پکیج A2 - پکیج A2:
شامل 500 بک لینک به صورت کامنت و آرتیکل سابمیشن فالو در سایت های خارجی دارای DA و PA بالا
تعداد کلمات کلیدی قابل قبول: 3
تعداد لینک: 1
بدون جریمه، اسپم و پنالتی

1,500,000 ریال به صورت یک بار
بک لینک پکیج B - پکیج B:
شامل 1000 بک لینک به صورت کامنت و آرتیکل سابمیشن فالو در سایت های خارجی دارای DA و PA بالا
تعداد کلمات کلیدی قابل قبول: 3
تعداد لینک: 1
بدون جریمه، اسپم و پنالتی

2,700,000 ریال به صورت یک بار
بک لینک پکیج C - پکیج C:
شامل 2000 بک لینک به صورت کامنت و آرتیکل سابمیشن فالو در سایت های خارجی دارای DA و PA بالا
تعداد کلمات کلیدی قابل قبول: 4
تعداد لینک: 1
بدون جریمه، اسپم و پنالتی

5,000,000 ریال به صورت یک بار
بک لینک پکیج D - پکیج D:
شامل 4000 بک لینک به صورت کامنت و آرتیکل سابمیشن فالو در سایت های خارجی دارای DA و PA بالا و 100 سوشیال و پروفیال wiki
تعداد کلمات کلیدی قابل قبول: 5
تعداد لینک: 1
بدون جریمه، اسپم و پنالتی

9,000,000 ریال به صورت یک بار
بک لینک پکیج E - پکیج E:
شامل 8000 بک لینک به صورت کامنت و آرتیکل سابمیشن فالو در سایت های خارجی دارای DA و PA بالا
تعداد کلمات کلیدی قابل قبول: 10
تعداد لینک: 2
بدون جریمه، اسپم و پنالتی

18,000,000 ریال به صورت یک بار
بک لینک پکیج F - پکیج F:
شامل 16000 بک لینک به صورت کامنت و آرتیکل سابمیشن فالو در سایت های خارجی دارای DA و PA بالا
تعداد کلمات کلیدی قابل قبول: 10
تعداد لینک: 2
بدون جریمه، اسپم و پنالتی

28,000,000 ریال به صورت یک بار
بک لینک پکیج G - پکیج G:
شامل 32000 بک لینک به صورت کامنت و آرتیکل سابمیشن فالو در سایت های خارجی دارای DA و PA بالا
تعداد کلمات کلیدی قابل قبول: 20
تعداد لینک: 4
بدون جریمه، اسپم و پنالتی

48,000,000 ریال به صورت یک بار

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.167.250.64) وارد شده است.